U bent hier: Organisatie    >Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Stichting Eijsdens Verleden is een organisatie die haar doelstellingen tracht te realiseren door de inzet van vrijwilligers die wij medewerkers noemen. Onze inkomsten komen uit de bijdrage van donateurs, de verkoop van ons tijdschrift of andere activiteiten die inkomsten genereren.

Het bestuur bestaat thans uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, een vertegenwoordiger van de werkgroep redactie en een vertegenwoordiger van de werkgroep collecties. In beginsel worden de bestuursleden voor vier jaar benoemd. Zij treden af volgens een bepaald rooster, maar kunnen opnieuw benoemd worden.

Er zijn momenteel twee werkgroepen. De werkgroep redactie en de werkgroep collecties. De werkgroep redactie zorgt voor de totstandkoming van het tijdschrift “Uit Eijsdens Verleden”. Hierin een keur van artikelen van kortere of langere omvang, echter steeds historisch verantwoord en voorzien van een uitgebreide verantwoording. De redactie ziet bijdragen met belangstelling tegemoet. De redactie beoordeelt de geschiedkundige waarde, betekenis en verantwoording en een juist gebruik van de taal. Zij verzorgt ook de contacten voor een mooie grafische vormgeving, het drukken en de verspreiding van het blad.

De werkgroep collecties verzamelt historisch materiaal, zij inventariseert en categoriseert de foto’s, archiefstukken, enz. De bibliotheek, het fotoarchief en de documentencollectie groeien elk jaar. Er is gestart met de digitalisering van het materiaal. Veel werk waarbij wij nog medewerkers kunnen gebruiken. Binnen de groep collecties is een apart groepje bezig met het project Toponiemen. Op basis van oude Kadasterkaarten wordt informatie verzameld over de wegen en straten, de paden en stegen in en rond Eijsden.

Wanneer er voldoende medewerkers beschikbaar komen (wat let U?) wordt een werkgroep PR ingericht die met name deze website gaat onderhouden en de werkzaamheden van de stichting breder bekend zal maken.