U bent hier: Organisatie    >Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wij proberen dit doel te bereiken door zelf onderzoek te doen en door anderen te vragen zaken uit te zoeken. Wij zetten ons in voor de instandhouding van gebouwen, straten, pleinen, landschappen met een historische betekenis. Eigenlijk voor alle zaken met een cultuurhistorisch belang. Zo pleiten wij voor het behoud en onderhoud van begraafplaatsen en kerkhoven. Wij doen indien nodig zelf archeologisch onderzoek of werken mee aan dat van anderen. Logisch gevolg is dat wij streven naar het behoud van het archeologisch erfgoed. De volgende stap is het meewerken aan beleid dat de bedoeling heeft om cultuurhistorische waarden in stand te houden. Wij proberen onze doelstelling ook te realiseren door het verzamelen en bewaren van boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s, films, video’s, archeologische vondsten en geschiedkundig belangrijke voorwerpen en dergelijke die van cultuurhistorisch belang zijn. Maar ook het vastleggen van dialect en toponiemen heeft onze aandacht. Onze donateurs en andere belangstellenden kunnen kennis nemen van de resultaten van onze inzet door ondermeer de publicaties in ons eigen kwartaalblad “Uit Eijsdens Verleden”, de met enige regelmaat door ons uitgegeven boeken, en de tentoonstellingen die wij organiseren.