U bent hier: Eijsden Nu

Eijsden Nu

De nieuwe UEV147/148 is geheel gewijd aan het 85 jarig jubileum van de Scouting Eijsden

nieuwsberichten
Eijsden Nu >> nieuwsberichten

Scouting  Eijsden  viert  dit  jaar  haar  vijfentachtigste  verjaardag.  Een  respectabele  leeftijd  en voldoende  aanleiding  om  een  uitgave  van  Uit  Eijsdens  Verleden  helemaal  te  wijden  aan  de geschiedenis  van  de  scouting.

We beschrijven de geschiedenis van Scouting Eijsden aan de hand van een aantal thema’s, zoals grondslag, locaties, jubilea, activiteiten en uniformen. We hebben het Eijsdense verhaal ingeraamd in een algemeen, (inter-) nationaal kader en daarvoor geput uit algemene documentatie, archiefmateriaal van de scouting en herinneringen van (oud-)scouts. De foto’s en illustraties zijn afkomstig uit de archieven van de scouting en van Stichting Eijsdens Verleden.

Bij het schrijven van een boekje komt altijd een moment van selectie met het oog op de omvang en leesbaarheid. Daarbij moeten mooie verhalen worden opgeofferd aan nog mooiere of belangrijkere. Bovendien is er meer materiaal voorhanden uit de langere geschiedenis van Sint-Paulus dan uit de historie van Sint-Christina. We hebben een zo evenwichtig mogelijke selectie gemaakt.

De redactie bedankt het bestuur van Scouting Eijsden voor zijn inspirerende samenwerking en Marie-Anne van der Cruijs, medewerkster van Stichting Eijsdens Verleden, voor haar inspanningen om al het materiaal bij elkaar te zoeken en te schiften.

Tot slot wensen wij Scouting Eijsden nog heel veel mooie en succesvolle jaren op weg naar het honderdjarig bestaan.

Lucia Geurts, eindredacteur

Terug