U bent hier: Eijsden Nu

Eijsden Nu

Kaarten en fototentoonstelling op 27 en 28 oktober 2012

nieuwsberichten
Eijsden Nu >> nieuwsberichten

Kaarten en fototentoonstelling Stichting Eijsdens Verleden

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober organiseert de Stichting Eijsdens Verleden in de Ursulinenkapel in het voormalige gemeentehuis van Eijsden aan de Breusterstraat een tentoonstelling van oude kadasterkaarten, wegenkaarten en zeer veel (oude) foto’s van dorpsgezichten en (verdwenen) gebouwen. Op beide dagen is de tentoonstelling geopend tussen 11.00 en 17.00 uur.
De tentoonstelling wordt georganiseerd bij gelegenheid van het verschijnen van de Kadastrale Atlas van Eijsden 1840. In deze Atlas zijn alle kadastrale gegevens opgenomen die in 1840 zijn vastgelegd bij het tot stand komen van het Kadaster van Eijsden. De Atlas bestaat uit een rijk geïllustreerd boek (ruim 100 foto’s) en een aparte Topografische Atlas met in kleur uitgewerkte kaartjes (meer dan 40 kaartjes). Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Eijsdens Verleden en werd geschreven door Henk Boersma.
De Kadastrale Atlas van Eijsden 1840 en de bijbehorende Topografische Atlas is een belangrijk en interessant boek voor iedereen die begaan is met de vele monumenten die Eijsden rijk is. Maar ook degenen die aandacht hebben voor oude straatnamen en perceelsnamen of precies willen weten waar hun voorouders woonden of hoeveel onroerend goed in de familie is geweest komen ruimschoots aan hun trekken.
In De Kadastrale Atlas van Eijsden 1840 wordt uitvoerig beschreven hoe het Kadaster tot stand is gekomen. Een belangrijk deel van het boek bevat de gegevens van het Kadaster uit 1840. Van ruim 4.500 percelen, hieronder ook begrepen huizen en andere bebouwing, is onder andere vastgelegd wie de eigenaren waren, hoe groot de percelen waren en waarvoor de grond werd gebruikt. Om een relatie te kunnen leggen tussen de beschrijvingen van de percelen en de precieze locatie zijn in een apart boekje, de Topografische Atlas, een groot aantal in kleur uitgevoerde kaartjes opgenomen, die daarbij behulpzaam kunnen zijn.
De gegevens in het boek zijn zeer belangrijk voor het onderzoek van de vele monumenten die Eijsden nog rijk is. Het resultaat van eerder onderzoek is per monument beschreven en biedt uiteraard volop mogelijkheden voor nader onderzoek.
De in hard cover uitgevoerde Kadastrale Atlas telt 352 pagina´s, de in kleur uitgevoerde Topografische Atlas heeft een omvang van 44 pagina´s. De beide uitgaven samen kosten slechts 25 euro bij voorintekening. Vanaf 27 oktober is de prijs 27,50 euro. U kunt een exemplaar bestellen door overmaking van 25 euro op RABObankrekeningnummer 1150.96.590 t.n.v. Stichting Eijsdens Verleden onder vermelding van uw naam en adres. U kunt uw bestelling afhalen tijdens de openstelling van de tentoonstelling op zaterdag 27 of zondag 28 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur in de Ursulinenkapel in het voormalige gemeentehuis van Eijsden aan de Breusterstraat. Gedurende de tentoonstelling is het boek uiteraard ook te koop.
Wilt u liever dat uw bestelling thuis bezorgd wordt dan dient u 7,50 euro extra over te maken. Inwoners van de voormalige gemeenten Eijsden en Gronsveld etc. betalen geen verzendkosten.
Nadere informatie via: [email protected]

Terug