U bent hier: Eijsden Nu

Eijsden Nu

Onthulling Torenkruis voormalig Capucijnenklooster

nieuwsberichten
Eijsden Nu >> nieuwsberichten

75 Jaar van bewogen geschiedenis, waar het torenkruis een waar symbool van is.

Verdreven uit Frankrijk vanwege het antiklerikalisme, bouwden de Capucijners het  klooster in 1910 en vestigden er een filosoficum (grootseminarie). Tengevolge van de Eerste Wereldoorlog nam het aantal leerlingen (voornamelijk Belgen) sterk af.

In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog moest een aantal van de internationale leerlingen terug naar eigen land onder de wapenen. Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog werd door de kloostergerneenschap hulp geboden aan vluchtelingen. Dit totdat een aantal kloosterlingen door de Duitsers werd opgepakt. Het betekende het einde van de kloostergemeenschap Capucijnen in Breust.

 
Achtereenvolgens werd het Capucijnenklooster:
  • Opleidingsinstituut voor de NSB 1943-1944;
  • Verblijfplaats voor Amerikaanse soldaten 1944-1945;
  • Gezellenhuis voor Poolse gastarbeiders 1947-1951;
  • Opvanghuis voor Molukkers 1951-1961;
  • Filmstudio in wording (nooit in gebruik genomnen) 1966-?;
  • Voor een groot gedeelte verwoest door een brand in juli 1978;
  • Gesloopt in 1985.
 

Het loosterterrein diende als woonwagen kamp van 1978 tot 1988.

 

De volledige bewogen geschiedenis van het Capucijnenklooster staat beschreven in de uitgave 'Uit Eijsdens Verleden" nr. 127 en is verkrijgbaar voor 5,-- bij o.a. Jean en Wies

Prickaerts (Breusterstraat) en bij Lidwine Partouns (Kerkstraat).

Op zaterdag 12 oktober, 's middags om 16.00 uur, wordt het torenkruis officieel onthuld en ingezegend door de pastoor van Mariadorp, Mgr. Van Calster.

 

De medewerkers van Stichting Eijsdens Verleden willen iedereen en speciaal omwonenden en belangstellenden, verwelkomen met een kop koffie en gebak en geven naar behoefte een toerichting in relatie tot het torenkruis en het klooster.

 
Van harte welkom op zaterdag 12 oktober!
 
Bestuur en medewerkers Stichting Edens Verleden.
Oktober 2013
[email protected]/

Terug