Uit Eijsdens Verleden nr. 21

Jaar No. Blz Titel Omschrijving
1983 21 VP Het orgel van de Sint-Martinuskerk te Breust-Eijsden, foto Paul Rutten 1983
1983 21 3 Van de redactie
1983 21 4 De orgelbouwers Pereboom & Leijser en hun activiteiten in Eysden Quaedvlieg G.M.I.
1983 21 10 Uit oude registers
1983 21 11 Marie Eugène François Thomas Dubois Boersma Henk
1983 21 14 Kroniek Eysden 1972 Wijnands H.J.G.
1983 21 17 Wat de jeugd van Eysden zong en speelde omstreeks 1900 (3) Theunissen Jeanne
1983 21 19 Kent U ze nog ? Foto: Maagdenkoor Oost-Maarland 1938-1939 Foto: 4e klas meisjesschool zusters Ursulinen 1948-1949 Breusterstraat

Terug naar vorige pagina