Uit Eijsdens Verleden nr. 26

Jaar No. Blz Titel Omschrijving
1984 26 VP Kerkje van Mesch, anno 1866 (detail uit litho van J. Brabant)
1984 26 3 Van de redactie
1984 26 4 Aantekeningen bij de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Breust-Eysden in de Staatse tijd (1656-1795) Deel 1 Munier W.A.J.
1984 26 16 Uit oude registers, 24 juni 1828, Brand in Eysden Redactie
1984 26 18 De kerk van Mesch Caumartin M.C.
1984 26 25 Zjengske Theunissen Pierre
1984 26 26 Kent U ze nog ? Foto: 2e klas 1921 of 1922 R.K.-Lagere Jongensschool St.Martinus, Breusterstraat 12 Foto: Familie Meertens gemaakt in 1900 in de tuin woning Kerkstraat 4

Terug naar vorige pagina